top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Harmony IoT

Cyberbezpieczeństwo

Harmony IoT - bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych

Data

Styczeń 2023

Harmony IoT zapewnia widoczność, ciągłe monitorowanie i łagodzenie ataków w czasie rzeczywistym. Tym, co odróżnia ją od tradycyjnej kontroli dostępu do sieci (NAC) i zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM), jest to, że monitoruje przestrzeń powietrzną, a nie urządzenia.
Dzięki temu Harmony IoT może zobaczyć wszystkie urządzenia w przestrzeni powietrznej, nawet te, które nie są podłączone do sieci. Monitoruje i podejmuje działania w oparciu o to, co robią urządzenia.
Mechanizm zasad Harmony IoT ułatwia ustanowienie skutecznej higieny bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej, aby upewnić się, że urządzenia działające w Twojej przestrzeni powietrznej są skonfigurowane tak, aby spełniały Twoje standardy bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej.
Wreszcie, Harmony IoT jest nieinwazyjny: jest opartym na sztucznej inteligencji, zarządzanym w chmurze rozwiązaniem poza pasmem, które nie wymaga żadnych zmian w Twojej sieci. Oznacza to szybki czas wdrożenia i niski całkowity koszt posiadania.

bottom of page